Jitka Trnková | středa 1. července 2015

„Potřebuji přeložit návod k instalaci a rád/a bych obdržela překlad v původním pdf formátu včetně obrázků a tabulek.“

Sdělením účelu použití překladu ušetříte až 62 % nákladů, které byste museli vynaložit na kvalitní grafické zpracování dokumentu, které z důvodu použití dokumentu pro interní účely nepotřebujete.

Při zadávání překladu vždy překladatelské agentuře sdělte účel použití překladu. To je důležitá informace, zejména hovoříme-li o překladech zaslaných v pdf dokumentech, kdy výsledným formátem má být stejný pdf formát s obrázky a tabulkami. Zpracování takového dokumentu pro tiskové či interní účely je podstatný rozdíl. Stačí-li Vám dokument zapracovat do původní pdf podoby pouze pro interní účely, dokument můžeme takto sami upravit v naší agentuře. Potřebujete-li však dokument pro tisk, musí být zpracován grafikem, aby byla dodržena kvalita obrázků a tabulek vhodná pro tisk. Některé překladatelské agentury s grafickými studii pracují, některé ne, u nás je to však standardem.

 

Řekněte nám, pro jaký účel překlad potřebujete, a my Vám sami navrhneme vhodný způsob grafického zpracování.