Jitka Trnková | čtvrtek 21. května 2015

„Obdržela jsem cenovou nabídku na překlad, ale spousta informací v nabídce chybí.“

Ptejte se! Je to přece Vaše cenová nabídka a potřebujete znát všechny informace ještě předtím, než cenovou nabídku potvrdíte. Může se stát, že Vám agentura překlad doručí s týdenním zpožděním, nebo dokonce navýší cenu, a pokud byla tato informace v cenové nabídce nejasná nebo neúplná, těžko se pak dohadovat…

V případě nepřesností či dokonce chybějících informaci v cenové nabídce od překladatelské agentury doporučujeme vyžádat si novou cenovou nabídku, která bude obsahovat všechny informace, které jsou pro uzavření takové objednávky potřeba. Pokud si řeknete, že se „potom nějak domluvíte“, může se Vám také stát, že překlad díky chybějící informaci o termínu dodání obdržíte o týden déle, než jste potřebovali, nebo zjistíte, že díky chybějící informaci o celkové ceně za překlad, vznikly jakési vícenáklady, které budete muset zaplatit. Objednávka v tomto případě nahrazuje smlouvu, a proto by měla obsahovat tolik informací, samozřejmě ve zkrácené verzi, jako smlouva samotná. Tzn. objednávka by měla vždy obsahovat číslo, pod kterým je u překladatelské agentury vedena, dále název překládaného dokumentu, jazykovou kombinaci, rozsah překládaného dokumentu v normostranách či zdrojových slovech, cenu za normostranu nebo zdrojové slovo, přesný termín dodání od data potvrzení objednávky, celkovou cenu za překlad, pokud je agentura plátcem DPH, pak rozepsanou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu s DPH; platební podmínky, tedy způsob úhrady překladu a poslední a nejdůležitější věc – všeobecné obchodní podmínky překladatelské agentury. Pokud se před potvrzením objednávky neseznámíte s všeobecnými obchodními podmínkami překladatelské agentury, můžete pak být nemile překvapeni. Tím hůře, když agentura dokonce žádné všeobecné obchodní podmínky nemá.

Než odsouhlasíte cenovou nabídku, důkladně si prostudujte její obsah a nebojte se agentury zeptat, když Vám něco nebude jasné. Vy jste klient, Vy budete platit.

 

Naše cenová nabídka vždy obsahuje všechny výše zmíněné informace včetně odkazu na naše všeobecné obchodní podmínky.