Jitka Trnková | neděle 21. června 2015

„Nevím, jaký je rozdíl mezi normostranou a zdrojovým slovem.“

Mohlo by se zdát, že se jedná o pouhé slovíčkaření, ale přesná informace o tom, zda agentura účtuje na normostrany zdrojového textu, normostrany cílového textu či zdrojová slova, je zásadní a dokáže Vám ušetřit 10 %, 30 %, ale třeba i 70 % celkové ceny za překlad. Nikdy nepřistupujte na účtování za stranu A4 textu!

Jedna normostrana se udává jako 1800 znaků včetně mezer nebo 1500 znaků bez mezer. Máte-li text v dokumentu word, pak si počet normostran sami lehce zjistíte, a to v záložce Revize-Počet slov. Stejný postup zvolíte i u způsobu přepočtu na zdrojová slova. Pokud máte dokument v jiném formátu, měla by překladatelská agentura nabídnout takovou informaci zdarma, ostatně má na to vhodné programy. Přepočet mezi normostranou a zdrojovým slovem je jasně danou informací. Jedna normostrana rovná se 250 zdrojových slov. Problém může nastat, když Vám agentura sdělí, že účtuje na normostrany cílového textu. Jistě si dokážete představit, že žádný jazyk nemá pro stejnou informaci stejný počet slov. Pokud tedy přistoupíte na postup agentury, která účtuje za překlad v přepočtu na normostrany cílového textu, tedy přeloženého textu, nejen, že předem nemáte přesnou informaci o celkové ceně za překlad, ale pouze odhad, ale dokonce se Vám překlad může pěkně prodražit. A jak je to možné? Jednoduše. Představte si třeba, že máte 5 normostran v českém jazyce k překladu do jazyka německého. Takový text bude mít ve finále v jazyce německém o 5-10 % více slov. A Vám tedy bude fakturováno o 5-10 % více, než byste zaplatili, pokud by agentura účtovala na normostrany zdrojového textu nebo na zdrojová slova. Zkuste si spočítat, o kolik více byste tedy zaplatili, kdybyste zadávali překlad v rozsahu 200 normostran. A důrazně Vám doporučujeme, abyste nikdy nepřistupovali na účtování na strany A4 textu, ať již původního textu či cílového. Je totiž velký rozdíl v tom, když Vám agentura naúčtuje 5 stran A4 textu, který je psán typem písma Arial, bez zvýraznění, velikosti 10, ale také může být psán typem písma Arial, tučným, velikosti 40. Čím větší písmo, tím více stran A4. Nenechte se napálit.

 

Ode dne založení naší překladatelské agentury účtujeme dle mezinárodního standardu na zdrojová slova.