Jitka Trnková | pondělí 1. června 2015

„Proč pokaždé mluvím s jiným pracovníkem, když stále řeším stejný překlad?“

Je důležité vědět, na koho se v průběhu realizace Vašich překladatelských či tlumočnických služeb obracet. Pokud budete hovořit pokaždé s jiným zaměstnancem agentury, může nastat situace, že jeden zaměstnanec Vám poskytne informace úplně jiné než druhý. To může vést k nedodržení termínu dodání překladu, zmatkům ve fakturaci, atp. Problémům vzniklým v souvislosti s neorganizovaností agentury můžete lehce předcházet.

Kontaktní osoba je to slovní spojení, které Vám vyřeší problém ještě před jeho vznikem. Když objednáváte překladatelské či tlumočnické služby, vždy si zjistěte jméno a příjmení kontaktní osoby, na kterou se v průběhu realizace služeb můžete obracet. Tato osoba by Vám vždy měla poskytnout kompletní informace o stavu zakázky. V e-mailu to bývá osoba podepsaná pod cenovou nabídkou, a ta by měla poskytnout veškeré své kontaktní údaje. Není-li v písemné komunikaci zvolena kontaktní osoba, vyžádejte si ji! Zavolejte do překladatelské agentury a zeptejte se, kdo bude mít Vaši konkrétní zakázku na starost. Předejdete tím zbytečným problémům, kdy se již třetímu zaměstnanci agentury snažíte vysvětlit „včera jsem mluvil/a s tou paní s příjemným hlasem a ta mi slíbila…“. U každé překladatelské agentury by měl být projektový management standardem.

 

Každá Vaše poptávka u nás dostane své interní číslo, na základě kterého se můžete kdykoli spojit s kontaktní osobou a vyžádat si potřebnou informaci.