Jitka Trnková | pondělí 3. srpna 2015

„Jsem cizinec/cizinka a můj zaměstnavatel potřebuje soudní překlad mého aktuálního výpisu z rejstříku trestů. Co je to vlastně soudní překlad?“

Před objednáním překladu si vždy zjistěte, zda je soudní překlad doopravdy potřeba. Pokud Vám bude stačit obyčejný překlad bez soudního ověření, ušetříte až 50 % celkové ceny za překlad.

Soudní neboli soudně ověřený překlad je překlad vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících překladatelem jmenovaným příslušným krajským soudem. Překlad je v tomto případě svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výhradně papírovou podobu. Aby takový překlad mohl být zhotoven, musíte předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Fotokopie lze ověřit u notářů či na městských úřadech. Soudní překlad je takový překlad, který budete zcela jistě potřebovat při jednání s úřady, jste-li cizinec, který se nachází na území České republiky. Ať už se jedná o pracovní povolení, výpis z rejstříku trestů, uznání otcovství na matrice, atd., soudní překlad je nutností. Na každém úřadě by Vám vždy měli přesně sdělit, jaké dokumenty od Vás budou potřebovat a kde máte zařídit úkony potřebné k jejich získání. Svým klientům doporučujeme, aby nikdy nenechávali svazovat soudní překlad s originálem překládaného dokumentu, protože nikdy nevědí, kdy jej budou potřebovat samostatně. Pokud jste si jisti, že originál nebudete nikdy potřebovat, může se soudní překlad svázat s originálem.

 

Pokud jste cizinec/cizinka a máte nižší dorozumívací schopnost v českém jazyce, rádi Vám pomůžeme s „papírováním“ na úřadech, ale i mimo ně.