Jazykové korektury již přeložených textů jsou prováděny rodilými mluvčími daných jazyků.