loading please wait..

Naše služby

PŘEKLADY

Obecné a odborné překlady do 47 světových jazyků.

JAZYKOVÉ KOREKTURY

Jazykové korektury již přeložených textů jsou prováděny rodilými mluvčími daných jazyků.

COPYWRITING

Psaní textů na zakázku v českém jazyce.

PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM

Překlady opatřené razítkem soudního tlumočníka.

TLUMOČENÍ

Konsekutivní (doprovodné) a simultánní (kabinové) tlumočení v ČR i zahraničí ve 47 světových jazycích.

VÝUKA JAZYKŮ

Výuka anglického, francouzského a českého jazyka prostřednictvím Skype.